ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.วังประจบ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2552 เวลา 09.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1345 ท่าน