ด่วนที่สุด การชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนอัตรากำลังฯใน ก.ท.จ.ตาก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา 12.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 755 ท่าน