รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. วันที่ 20 พ.ย. 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา 16.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 659 ท่าน