ด่วนที่สุด การยื่นขอความเห็นชอบปรับปรุงกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลังฯ(อำเภอแม่สอด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2552 เวลา 16.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 856 ท่าน