ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2552 เวลา 12.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 627 ท่าน