รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2552 เวลา 15.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 615 ท่าน