รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2556 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 847 ท่าน