เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและแล้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2552 เวลา 15.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 785 ท่าน