ด่วนที่สุด การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2552 เวลา 15.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1099 ท่าน