ด่วนที่สุด การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2552 เวลา 15.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1645 ท่าน