ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2552 เวลา 15.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 734 ท่าน