รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2552 เวลา 11.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 607 ท่าน