ด่วนที่สุด ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละสนามสอบ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2552 เวลา 11.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 776 ท่าน