ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ (e-plan) ประจำปี งปม.52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2552 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 964 ท่าน