รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 11 ธันวามคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 13.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 631 ท่าน