บัญชีรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลถนนดิน และถนนลูกรัง กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 16.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1350 ท่าน