ด่วนที่สุด เรื่องการเรียนการสอนเป็นระบบ E-Learning (eDL-square  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 09.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 655 ท่าน