เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 09.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 912 ท่าน