การรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อมอบให้ร้านกาชาดจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 09.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 594 ท่าน