รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2556 (2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2556 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 944 ท่าน