ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งฯ (แสดงความคิดเห็น)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 10.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 757 ท่าน