รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2556 (1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 10.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 856 ท่าน