รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2556 (2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 10.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 987 ท่าน