แนวทางปฏิบัติกรณีการลาออกจากราชการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 15.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 450 ท่าน