แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลางและกำหนดระดับตำแหน่งบริหารของ ทต.แม่จัน และ ทต.แม่ต้าน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 16.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 364 ท่าน