การแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.ท.จ.ตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 09.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 391 ท่าน