โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 749)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 10.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 540 ท่าน