ด่วนที่สุด โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2013)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 14.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 347 ท่าน