การจัดโครงการอบรมสัมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการฯ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 16.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 742 ท่าน