โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 761)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 494 ท่าน