ด่วนที่สุด แจ้งให้เทศบาลและ อบต. ดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัตืราชการ 2556 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 13.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 348 ท่าน