ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ  
 

ทั้งนี้  ให้ อปท. ติดต่อรายละเอียดโครงการลานกีฬา (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้ที่ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ หรือ งานบริหารทั่วไป สถจ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 17.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 639 ท่าน