โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 766)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 13.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 450 ท่าน