การจัดสรรเงินดอกผลกองทุุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 14.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 547 ท่าน