การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อปรับปรุงระดับตำแหน่งบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 350 ท่าน