การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอการกำหนดสำนักงาน อบต.และโรงเรียนในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 401 ท่าน