เอกสารแนบ หมายเลข 1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด ตาก) ครั้งที่ 2/2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2552 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1545 ท่าน