รายงาานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2556(1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 15.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 991 ท่าน