โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 784  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 476 ท่าน