ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการ สนง.การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ในวันที่ 30 ธ.ค.52 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2552 เวลา 13.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 802 ท่าน