การประเมินเพื่อปรับปรุงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 14.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 353 ท่าน