การประเมินผลงาน สำหรับนำคุรวุมิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน