ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ ใน ก.อบต.จังหวัดตาก วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 591 ท่าน