ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว12711 ลว.2 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 10.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 656 ท่าน