ขอบเขตการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปี 2556 (รอบที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 08.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1072 ท่าน