แบบติดตามการปฏิบัติงานด้าน e-LAAS (Microsoft Excel)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 08.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 921 ท่าน