ด่วนที่สุด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 16.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 298 ท่าน