เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 13.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 337 ท่าน