โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 804)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 10.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 491 ท่าน