โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 10.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 335 ท่าน